Funkce Cemix COLOR PLAN

Podrobný popis funkcí aplikace Cemix COLOR PLAN

Technické požadavky:

Hlavní funkce aplikace Cemix COLOR PLAN

Nahrát fotografiiKreslení plochFunkce Cemix COLOR PLANKatalog CemixUložení projektuOdeslání poptávky

Hlavní funkce aplikace zajišťují vytvoření projektu a komunikaci se společností LB Cemix.

Nahrát fotografii Nahrát fotografii
Vybráním souboru s fotografií, nebo přetažením na plochu, vytvoříte nový projekt. Fotografie musí být ve formátu JPG nebo PNG s maximálními rozměry Full HD (1920 × 1080 px). Máte-li ve fotoaparátu (či podobném zařízení) zapnutou volbu Značky polohy bude fotografie obsahovat místo focení a čas, což uvidíte i při práci s aplikací. Pokud nahráváte foto z vašeho telefonu, pak je rozměr fotografie větší a v průběhu nahrávání je fotografie upravena na doporučený rozměr Full HD.
Kreslení ploch Kreslení ploch
Funkce na kreslení ploch přes fotografii a jejich barvení z nabídky značky Cemix.
Funkce Cemix COLOR PLAN Vyrovnání odstínů
Funkce slouží k sjednocení různobarevných ploch. Tento nástroj je nutný hlavně v případech, kdy výchozí fasáda na Vaší fotografii obsahuje více barev. Jelikož barva podkladu může ovlivnit výsledný vzhled nové barvy, tento nástroj umožňuje takovému jevu předejít. Pomocí posuvníků u jednotlivých ploch upravíte odstíny tak, aby měli stejný odstín šedé. Po vyrovnání odstínů a zpětném návratu do Kreslení ploch, se zobrazí odstíny na fasádě s vyrovnanou barevností.
Katalog Cemix Katalog Cemix
Zobrazení barevných odstínů, omítek a mozaikových omítek z nabídky značky Cemix.
Uložení projektu Uložení projektu
Pokud potřebujete pracovat na vašem návrhu nějaký čas, můžete si jej uložit na dobu 3 měsíců. Po uložení bude váš projekt dostupný na unikátní webové a můžete se k němu po zmíněnou dobu vracet, případně provádět úpravy. Případná každá pozdější změna v návrhu fasády smaže tuto původní verzi návrhu. Po odeslání projektu obchodníkovi se váš návrh stane nedostupný pro další úpravy (dále bude dostupný pouze jako náhled). Podrobnosti o projektu včetně adresy pro návrat do projektu jsou automaticky odeslány při uložení na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Přejete-li si vytvořit více variant návrhu fasády, kontaktujte prosím obchodně-technického poradce Cemix ve Vašem regionu s žádostí o přidělení práv tzv. „Profi uživatele“. Kontakt naleznete na stránce Obchodně-technických poradců Cemix.
Odeslání poptávky Odeslání poptávky
Odesláním poptávky na vámi vybraného obchodně-technického poradce se váš návrh stane nedostupný pro další úpravy (dále bude dostupný pouze jako náhled). Vybraný obchodně-technický poradce se bude zabývat Vaší poptávkou v co nejkratším termínu. V případě, že si přejete jej rovnou kontaktovat, můžete tak učinit na kontaktu v potvrzovacím e-mailu, ve kterém bude přiložen i náhled Vašeho návrhu.

Zobrazování kresby v projektu a tisk

Přiblížit kresbuOddálit kresbuPřiblížit obdélníkem kresbuZobrazit všeZobrazit 1:1Vytisknout projektKrok zpětKrok dopředu

Funkce na zvětšování/zmen­šování náhledu kresby v návrhu a tisk

Přiblížit kresbu Přiblížit
Zvětší se náhled na kresbu v návrhu.
Oddálit kresbu Oddálit
Zmenší se náhled na kresbu v návrhu.
Přiblížit obdélníkem kresbu Přiblížit obdélníkem
Zobrazení výřezu kresby v návrhu po zadání dvou bodů.
Zobrazit vše Zobrazit vše
Zobrazí se celá kresba v návrhu.
Zobrazit 1:1 Zobrazit 1:1
Zobrazí se kresbu v návrhu v měřítku 1:1 (1 px fotografie=1 px obrazovky)
Vytisknout projekt Vytisknout projekt
Tisk celého návrhu na zvolenou tiskárnu.
Krok zpět Krok zpět
Krok zpět vrátí v projektu kresbu o jeden krok zpět, max. 20 kroků.
Krok dopředu Krok dopředu
Krok dopředu zruší předchozí Krok zpět.

Nástroje pro kreslení

Výběr a úprava plochyVytvořit novou plochuKreslení křivkyVytvořit nový otvor v plošeOmezení na barvuŠambrána kolem oknaŠambrána kolem dveříFasádaŠtětecGumaKouzelná hůlka

Hlavní kreslící funkce na vytváření ploch členění fasády. Jsou k dispozici funkce na vytváření pomocí polygonálního obrysu a otvorů v ploše, nebo tzv. rastrovou kresbou, jako jsou štětec, kouzelná hůlka.

Výběr a úprava plochy Výběr a úprava plochy
Výběr plochy v návrhu kliknutím myši a po výběru možnost editace vrcholů plochy viz. Pomocné funkce při editaci kresby (kontextové menu). V Seznamu ploch na vybrané ploše se mění parametry omítky. Zároveň pokud jste v nějaké funkci, kterou chcete opustit, stačí kliknout na tuto šipku.
Vytvořit novou plochu Vytvořit novou plochu
Vytvoří v Seznamu ploch novou plochu pro barevné zadání návrhu. Jeden grafický prvek má jednu barvu nebo omítku v ploše. Nová plocha se automaticky vytvoří i když začnu kreslit v ploše projektu.
Kreslení křivky Kreslení křivky
Po zapnutí funkce kreslíte plochu postupným zadáváním bodů pro segmenty plochy. Plochu uzavřete kliknutím na první zadaný bod. Plocha se kreslí na vybrané aktivní ploše, pokud není vybraná plocha vlevo v Seznamu ploch, tak se rovnou kreslí do nové plochy. Pokud se při zadání bodu podrží levé tlačítko myši a pohne se jí, vytvoří se křivka (Beziérova křivka). Křivka se upravuje kliknutím a tažením za řídící body úsečky procházející kotevním bodem (bod na křivce). Při stisknuté klávese Shift se mění symetricky řídící body, při stisknuté klávese Ctrl se mění individuálně segment mezi kotevním a řídícím bodem.
Vytvořit nový otvor v ploše Vytvořit nový otvor v ploše
Funkce je aktivní pokud je vybraná nějaká plocha. Otvor v ploše se vytvoří dle zadaného obrysu. Obrys otvoru se zadává se stejnými pravidly jako u Kreslení křivky.
Omezení na barvu Omezení na barvu
Jedná se o unikátní funkci, která umožňuje vyseparovat objekty z vybrané plochy, ale musí mít jinou barvu než je hlavní fasádní barva na ploše. V křivkou zadané ploše se použije princip kouzelné hůlky. kliknutím na vybranou plochu se přidá nová barva do omezení. Posuvníkem s tolerancí barvy upřesníte rozsah použité masky. Funkcí Náhled získáte představu o výsledku v průběhu zadávání tolerance, Odstranit odstraní vybranou barvu. Tlačítkem Hotovo schválíte nastavené hodnoty. Kdykoliv můžete definici maskování odstranit. Stačí na vybranou plochu použít funkci Omezení na barvu a Odstranit ji.
Šambrána kolem okna Šambrána kolem okna
Vytvoří základ šambrány kolem okna. Zadávejte body v rozích okna. Začněte v levém dolním rohu okna a pokračujte v zadávání dalších bodů ve směru hodinových ručiček. Šambrána se vykreslí vně okenního otvoru. Přesnější umístění obrysu šambrány se provádí pomocí funkce Výběr a úprava plochy.
Šambrána kolem dveří Šambrána kolem dveří
Vytvoří základ šambrány kolem dveří. Zadávejte body v rozích dveří. Začněte v levém dolním rohu dveří a pokračujte v zadávání dalších bodů ve směru hodinových ručiček. Šambrána se vykreslí vně dveřního otvoru. Přesnější umístění obrysu šambrány se provádí pomocí funkce Výběr a úprava plochy.
Fasáda Fasáda
Vytvoří základ fasády s otvory. Začněte v levém dolním rohu fasády a pokračujte v zadávání dalších bodů ve směru hodinových ručiček. Po zadání plochy určíte počet otvorů ve svislém a vodorovném směru. Přesnější umístění bodů fasády se provádí pomocí funkce Výběr a úprava plochy.
Štětec Štětec
Nástroj Štětec je podobný jako v software Malování ve Windows. Za pomoci tahů štětce se tvoří nová plocha a následně se výběrem odstínu namalovaná plocha obarví. Níže si vyberete tvar štětce Hranatý nebo Kulatý a velikost a jemnost (rozostření na konci) štětce.
Guma Guma
Nástroj Guma maže „barvu“ ve vybrané ploše. Níže si vyberete tvar gumy Hranatý nebo Kulatý a velikost a jemnost (rozostření na konci) gumy.
Kouzelná hůlka Kouzelná hůlka
Nástroj Kouzelná hůlka vyhledá na fotografii místa se stejnou barvu dle kliku myší do plochy fotografie (převezme barvu). Můžete v rámci jedné plochy použít vícekrát tento nástroj. Pokud se obarví i jiné plochy, než jste předpokládali, můžete následně použít nástroj Guma. Tolerance pro podobné barvy se zadává nástrojem níže. Ale velká hodnota tolerance může vést ke špatným výsledkům.

Seznam ploch

Viditelnost plochy zapnutoViditelnost plochy vypnutoVytvořit kopii plochyOdstranit plochuVymazat položku nebo smazat plochu

Seznam ploch je nástroj na barevnou a povrchovou definici jednotlivých ploch v návrh. Pořadí ploch se vytváří v pořadí jak jsou plochy zadávány v návrhu. Změnit pořadí v seznamu lze velmi jednoduše přetažením záznamu na novou pozici myší. Klikem na záznam v seznamu se zobrazí další pararmetry pro barevnou a povrchovou definici plochy. Současně se plocha zvýrazní v návrhu a je ve stavu editace geometrie. Pro změnu barevnosti na více plochách se použije více násobný výběr ploch, drží se klávesy Ctrl a myší se označují záznamy o plochách v seznamu (horní modrý pruh s názvem plochy).

Viditelnost plochy zapnuto Viditelnost plochy zapnuta
Funkce na zapnutí a vypnutí zobrazení plochy v návrhu.
Viditelnost plochy vypnuto Viditelnost plochy vypnuta
Funkce na zapnutí a vypnutí zobrazení plochy v návrhu.
Vytvořit kopii plochy Vytvořit kopii plochy
Funkce vytvoří novou plochu kopií označené plochy včetně všech parametrů jako barva, omítka …
Odstranit plochu Odstranit plochu
Funkce odstraní plochu z návrhu.
Vymazat položku nebo smazat plochu Odstranit
Funkce odstraní v sousedním poli vybranou informaci (barva, omítka, mozaika).
  Přejmenovat
Funkce na přejmenování názvu plochy.
  Barva
Kliknutím na ikonu v řádku Barva: se zobrazí nabídka barev Cemix Duhově krásný. Nabídka Cemix Duhově krásný obsahuje aktuální barevnou škálu fasádních barev Cemix a je členěna do skupin barev dle odstínů.
  Omítka
Kliknutím na ikonu v řádku Omítka: se zobrazí nabídka omítek Cemix Omítky a Kreativní nabídky. Nabídka omítek se kombinuje s nabídkou barev Cemix Duhově krásný. Rozměr a natočení omítky se upřesňuje přes Parametry plochy – 3D nastavení textury.
  Kreativní šablony
Kliknutím na ikonu v řádku Šablona: se zobrazí nabídka kreativních šablon Cemix. Po vybrání kreativní šablony mohu vybrat barvu spáry, barvu omítky nebo mozaiku.
  Dekory dřeva
Kliknutím na ikonu v řádku Dřevo: se zobrazí nabídka dekorů dřeva Cemix.
  Mozaiky
Kliknutím na ikonu v řádku Mozaika: se zobrazí nabídka mozaikových omítek Cemix. Nabídku mozaikových omítek nelze kombinovat s nabídkou barev a omítek. Rozměr a natočení mozaikové omítky se upřesňuje přes Parametry plochy – 3D nastavení textury.
  Barva pro střechy a rámy oken
Kliknutím na ikonu v řádku Barva: se zobrazí nabídka barev RAL pro doplňkové barvení střech, rámů oken nebo dalších stavebních prvků.
  3D nastavení perspektivy
V této sekci můžete upravit velikost, natočení a perspektivu plochy tak, aby přesně dosedla na plochu domu. Využije se hlavně pro plochy které mají kreativní omítky, šablony a mozaiky. Po kliknutí na volbu Nastavení se zobrazí v ploše projektu polygon. Tvar polygonu nastavte tažením za rohy podle perspektivy fotografie + plochy kterou máte vybranou s kreativními povrchy. Důležité je správné nastavení skutečné velikosti zadaného polygonu v sekci Kalibrace polygonu perspektivy kde zadejte šířku a výšku polygonu dle velikosti skutečné fasády.
  Natočení
Posuvníkem natočíte o +/- 50 stupňů texturu omítky, kreativní šablony nebo mozaikové omítky .
  Počátek
Stanovení počátku textury pro perspektivní zobrazení: levý dolní roh, pravý dolní roh, levý horní roh, pravý horní roh.
  Sytost
Posuvníkem v procentech 0 až 100 % určíte sytost – jakoby intenzitu vnějšího světla dopadající na plochu. 100 % sytost prakticky zruší vliv podkladu (stíny, světelné přechody podkladu) na celkové zobrazení plochy.
  Průhlednost
Posuvníkem v procentech 0 až 100 % průhlednost barevné plochy vůči podkladu. 100 % průhlednost prakticky zruší vliv zobrazení plochy s barvou a omítkou a je vidět jen podklad z fotografie.

Pomocné funkce při editaci kresby (kontextové menu)

Vymazat položku nebo smazat plochuZměnit na přímou hranuZměnit na křivkuPřidat otvorPřidat bod

Níže popsané funkce jsou k dispozici v průběhu editace ploch v návrhu. Plocha označená přes funkci Výběr a úprava plochy nebo přes označení v Seznamu ploch. Označená plocha má zeleně zvýrazněny vrcholy a poloprůhledná. Kliknutím na vrchol, na hranu plochy nebo jen do plochy myší zobrazí se odpovídající (kontextová) nabídka.

Vymazat položku nebo smazat plochu Smazat
Podle označení se nabídne smazání vrcholu plochy nebo celé plochy v návrhu.
Změnit na přímou hranu Změnit na přímou hranu
U vrcholu v oblouku změní sousední hrany na přímé hrany.
Změnit na křivku Změnit na křivku
Vrchol plochy se změní na vrchol na křivce. Editace křivky je popsána v rámci funkce Kreslení křivky.
Přidat otvor Přidat otvor
Otvor v ploše se vytvoří dle zadaného obrysu. Obrys otvoru se zadává se stejnými pravidly jako u Kreslení křivky.
Přidat bod Přidat bod
Na hraně obrysu plochy nebo otvoru se přidá nový vrchol.

Copyright © 2016 - 2024 LB Cemix, s.r.o.

Impressum | Nastavení cookies