Jak pracovat s Cemix COLOR PLAN - ukázková videa

Začínáme s Cemix COLOR PLAN

Ukázka jak začít pracovat s Cemix COLOR PLAN. Nahrání podkladové fotografie fasády, ukázka kde najít podrobný popis aplikace. Jak odeslat poptávku.

Kresleni ploch na fasádě v Cemix COLOR PLAN

Vytváření ploch a otvorů pro barevné členění fasády. Modifikace ploch, změny výplní ploch, definice perspektivy pro kreativní povrchy.

Kresleni nároží pomocí kreativních šablon

Využití kreativních šablon na nároží, nastavení perspektivy kreativních motivů.

Omezení na barvu v Cemix COLOR PLAN

Jedná se o unikátní funkci, která umožňuje vyseparovat objekty z vybrané plochy, ale musí mít jinou barvu než je hlavní fasádní barva na ploše. V křivkou zadané ploše se použije princip kouzelné hůlky. kliknutím na vybranou plochu se přidá nová barva do omezení. Posuvníkem s tolerancí barvy upřesníte rozsah použité masky. Funkcí Náhled získáte představu o výsledku v průběhu zadávání tolerance, Odstranit odstraní vybranou barvu. Tlačítkem Hotovo schválíte nastavené hodnoty. Kdykoliv můžete definici maskování odstranit. Stačí na vybranou plochu použít funkci Omezení na barvu a Odstranit ji.

Copyright © 2016 - 2024 LB Cemix, s.r.o.

Impressum | Nastavení cookies